Meniu (comanda catre meniu)
BUCHEN UmweltService

A. Informații generale

1. Serviciul responsabil și date de contact

Responsabilul pentru aceste pagini de internet este

BUCHEN UmweltService GmbH
Emdener Str. 278
50735 Köln

Mai multe informații despre compania noastră puteți extrage din Impressum.

Responsabilul cu protecția datelor

REMONDIS SE & Co.KG
Brunnenstraße 138
44536 Lünen
datenschutz@remondis.de

Societatea REMONDIS SE & CO. KG funcționează în calitate de punct de contact omogen pentru persoanele în cauză și este responsabilă pentru furnizarea informațiilor conform art. 13 și 14 RGPD și pentru evaluarea consecințelor potrivit art. 24, 32 RGPD.

2. Declarație privind răspunderea comună

Societatea REMONDIS SE & Co. KG precum și subunitățile ei și alte societăți afiliate exercită în diferite domenii o responsabilitate comună conform art. 26 RGPD. Prestările de servicii și furnizările sunt executate în general de subunitățile corporației noastre care apelează în acest scop la prelucrarea centrală a datelor din cadrul corporației noastre. Responsabilitatea comună include în special următoarele domenii:

— Baze de date clienți
— Managementul resurselor umane & recrutare

În cadrul responsabilității comune, REMONDIS SE & CO KG precum și subunitățile și societățile afiliate au încheiat un acord, care stabilește ce sarcini de responsabilitate privind protecția datelor (în special responsabilitatea de furnizare a informațiilor conform art. 13, 14 RGPD) îndeplinește fiecare. În cadrul responsabilității comune, REMONDIS SE & CO KG precum și subunitatea în cauză sau societatea respectivă afiliată sunt responsabile în comun să permită accesul la informațiile necesare conform art. 13, 14 RGPD. Companiile furnizează companiei solicitate informațiile necesare din domeniul lor de influență. Companiile se informează reciproc imediat asupra pozițiilor legale invocate de cei vizați, punând la dispoziție una alteia toate informațiile necesare pentru a răspunde solicitărilor de informații. Drepturile de protecția datelor pot fi invocate față de oricare din companiile implicate.
De asemenea, în cadrul unor prelucrări poate interveni o responsabilitate comună a companiilor REMONDIS între ele sau cu terți. Asupra acestora vom face referire în cadrul prelucrării respective (partea B).

3. Categoriile de date, scopurile și temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor

Efectuăm prelucrarea datelor dvs. personale conform regulamentului de protecție a datelor (RGPD) și a Legii federale de protecție a datelor (BDSG), precum și tuturor celorlalte prevederi legale în vigoare. Colectarea și prelucrarea datelor se stabilesc în funcție de serviciul, respectiv informația selectată de dvs.

În general colectăm următoarele informați:

 • Nume, prenume, forma de adresare
 • Adresă de e-mail
 • Date de comunicare (Adresa IP, informații legate de dispozitiv)
 • Date de utilizare (site-uri web consultate, timpii de acces, care au fost conținuturile accesate)
 • Adresă
 • Număr de telefon

Colectările specifice și prelucrările de date sunt prezentate în prelucrările respective (Partea B) precum și în dispozițiile corespunzătoare din documentele noastre contractuale.

4. Destinatarii datelor

Transmitem datele dvs. personale terților doar în următoarele cazuri:

 • Transmiterea se efectuează în baza îndeplinirii unei dispoziții legale, în cadrul căreia suntem obligați la comunicarea sau transmiterea datelor.
 • Transmiterea datelor se efectuează către companii externe care activează în numele nostru în calitate de împuternicit de către operator sau care operează în numele nostru (este cazul companiilor de curierat și logistică, Call-Center, centre de date, aplicații de prelucrare a datelor și IT, gestionare de pagini web, servicii de audit, instituții bancare, eliminarea datelor, etc.)
 • Transferul de date către terți se efectuează în baza unui acord din partea dvs.
 • Transmiterea datelor se face în vederea derulării unei relații contractuale cu dvs. conform art. 6 alin. 1 teza 1 lit. b RGPD (de ex. către o companie afiliată din corporație (în comparație cifra 2) sau un subcontractor sau o companie de logistică).


5. Ștergerea datelor și perioada de stocare

În general prelucrăm și stocăm datele dvs. doar pentru perioada relației noastre comerciale inclusiv a inițierii și derulării contractului, respectiv a termenelor legale de stocare.

Din momentul în care datele pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale nu mai sunt necesare, acestea vor fi șterse sistematic, exceptând cazul în care procesarea lor ulterioară - pe perioadă determinată - este necesară pentru executarea scopurilor menționate dintr-un motiv legitim predominant.

În cazul în care unele prelucrări ale datelor personale necesită alte termene de ștergere, acestea se vor menționa la descrierea procesărilor respective sub numărul B.

6. Procesarea datelor dvs. într-o țară terță

O transmitere a datelor către locații din țări terțe (state situate în afara Uniunii Europene (UE) respectiv a Spațiului Economic European (SEE) are loc doar în cazul în care pentru executarea unei comenzi/unui contract a/al dvs. respectiv cu dvs ar fi necesar, prevăzut prin lege (de ex. obligațiile de raportare a datoriei fiscale), dacă există standarde ale protecției datelor adecvate sau dacă am fost împuterniciți de dvs.

Procesarea datelor dvs. într-o țară terță poate fie efectuată și în legătură cu implicarea de operatori în cadrul procesării comenzii. Dacă pentru țara respectivă nu există o decizie a comisiei UE asupra nivelului adecvat de protecție a datelor, vom asigura prin contracte corespunzătoare că drepturile și libertățile dvs. sunt protejate și garantate în mod corespunzător. Informații detaliate corespunzătoare găsiți la descrierile procesărilor la numărul B.

Informații privind garanțiile potrivite sau adecvate și în legătură cu posibilitatea obținerii unei copii de la dvs., pot fi solicitate la cerere de la responsabilul cu protecția datelor.

7. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

La solicitare vă acordăm informare în scris sau electronic, dacă și ce date privind persoana dumneavoastră sunt memorate de către noi (articolul 15 RGPD), de asemenea verificăm cererile dumneavoastră pentru ștergerea (articolul 17 RGPD), rectificarea (articolul 16 RGDP), restricționarea prelucrării (articolul 18 RGPD), precum și portabilitatea (articolul 20 RGPD) datelor dumneavoastră cu caracter personal și în cazul existenței condițiilor le efectuăm.
Pentru aceasta vă rugăm să contactați:

REMONDIS SE & Co. KG
Responsabilul cu protecția datelor
Brunnenstr. 138
44536 Lünen
datenschutz@remondis.de

Dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc ilegal, puteți contesta acest fapt la o autoritate de supraveghere (Art. 77 RGPD). O listă a responsabililor cu protecția datelor și cu datele de contact ale acestora puteți extrage din următorul link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html

8. Dreptul la opoziție

Dacă datele sunt colectate pe baza art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. f RGPD (prelucrarea datelor pentru protejarea intereselor legitime) sau pe baza art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. e RGPD (prelucrarea datelor care servește unui interes public) aveți dreptul oricând de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Nu vom mai prelucra datele dvs. personale în scopuri de Marketing direct sau a creării de profiluri și nici pentru alte scopuri, decât în cazul în care putem demonstra motive legitime temeinice pentru prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau prelucrarea este efectuată în scopul constatării, exercitării sau apărării unor drepturi. În acest caz trebuie să precizați motive pentru contestație, care să reiasă din situația dvs. particulară.

Contestația dvs. o veți trimite în mod preferențial la următoarea adresă de contact:
datenschutz@remondis.de

Același lucru se aplică dacă ați acordat un consimțământ pentru colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal și doriți să îl revocați. Vă puteți retrage în orice moment consimțământul, cu efect pe viitor, trimițând un e-mail sau o scrisoare.


B. Procesări speciale

1. Înregistrări

La utilizarea paginii de internet se memorează temporar anumite date de conexiune și date puse la dispoziție de browser-ul dumneavoastră de internet. Pentru operarea paginii de internet se înregistrează următoarele date:

 • adresa IP a calculatorului care accesează
 • sistemul de operare al calculatorului care accesează
 • versiunea browser-ului calculatorului care accesează
 • Numele fișierului temporar
 • Data și ora accesării
 • Cantitatea de date transferată
 • URL referențial
 • Înregistrarea conexiunii

Colectarea datelor și procesarea informațiilor din fișierul jurnal se efectuează în baza interesului nostru justificat și cu scopul asigurării ofertei noastre online. Informațiile din fișierul jurnal sunt stocate sub anonimat după finalizarea ședinței.

2. Formular de contact / Solicitarea de informații

În interesul comunicării cu clienții și persoanele interesate oferim pe pagina noastră de internet un formular de contact, prin care puteți solicita informații despre produsele noastre sau puteți lua contact general. Pe lângă datele voluntare și conținutul mesajului dumneavoastră vă solicităm și indicarea următoarelor informații:

Formulă de adresare
nume
prenume
adresă de e-mail

Avem nevoie de aceste date, pentru a prelucra cererea dumneavoastră, să vă adresăm corect și pentru a vă putea trimite un răspuns. Cererile recepționate prin formularul de contact sunt memorate sub formă de e-mail și sunt în acest sens verificate periodic, dacă se pot șterge date. Dacă în cadrul unei relații a clienților sau persoanelor interesate nu mai sunt necesare datele sau dacă prevalează un interes contradictoriu al clientului, datele respective vor fi șterse după cel târziu 180 zile, dacă acesteia nu i se opun obligații legale de păstrare. Baza legală pentru prelucrarea datelor este articolul 6 alineatul (1) litera (f) RGPD. Dacă ne contactați pentru începerea relațiilor contractuale, baza legală este articolul 6 alineatul (1) litera (b) RGPD.

3. Matomo

Pe paginile noastre web utilizăm o versiune Matomo implementată pe serverele noastre proprii. În acest sens este vorba de un software de analiză Open-Source în scopul evaluării statistice a acceselor vizitatorilor. Pe baza acestei evaluări, am dori să urmărim îndeosebi ce pagini ale noastre și cât de des sunt accesate, însă nu urmărim totuși de către cine au fost acestea accesate. Implementarea Matomo pe serverul nostru nu utilizează niciun cookie. Salvăm exclusiv date anonimizate ale utilizatorilor pentru colectarea valorilor statistice generale, fără a se analiza în mod cuprinzător comportamentul utilizatorilor. O analiză cuprinzătoare a comportamentului utilizatorilor nu este, de asemenea, posibilă pe baza datelor colectate în mod anonimizat. Adresa IP transmisă în login server se anonimizează înainte de transmiterea instalării Matomo pe serverul nostru și se înlocuiește printr-o adresă IP aleatorie. O urmărire ulterioară a adresei IP pe baza datelor anonimizate nu este posibilă, deoarece introducerile temporale sunt randomizate la instalarea Matomo.
Scopul procesării o constituie analiza statistică a conduitei utilizatorului pentru optimizarea funcționalității paginilor noastre web. Interesul nostru legitim constă în îmbunătățirea ofertei noastre web.
Baza legală pentru utilizarea Matomo o constituie art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f RGPD.

4. Servicii Google

Pe paginile noastre web folosim diverse servicii ale Google Ireland Limited (în continuare „compania Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, compania mamă: Google LLC, 1600 Amhitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Informații detaliate despre serviciile individuale ale companiei Google, pe care le folosim pe paginile noastre web, găsiți în următoarea declarație de protecție a datelor.
În anumite situații, compania Google colectează informații (inclusiv date cu caracter personal) și le prelucrează. În cursul acestora nu se poate exclude faptul că compania Google transmite informațiile și la un server dintr-un stat terț, printre care și SUA. Nivelul de protecție a datelor în SUA nu atinge conform opiniei generale în momentul de față standardul valabil în Uniunea Europeană, fapt pentru care nu există în prezent o decizie privind caracterul adecvat sau garanții corespunzătoare pentru asigurarea protecției datelor.
Compania noastră nu are nici o influență asupra acestora și nici o informație finală despre ce date colectează și prelucrează efectiv compania Google. Următoarele date (inclusiv date cu caracter personal) pot fi colectate și prelucrate conform declarației companiei Google:

 • Date de protocol (în special adresa IP)
 • Informații cu privire la locație
 • Module cookie și tehnologii similare
 • Numere distincte de aplicație

În măsura în care dispuneți de un cont Google și sunteți autentificat acolo în timp ce vă aflați pe paginile noastre web, Google poate salva și, după caz, poate aloca informațiile prelucrate conform setările dumneavoastră ale contului. Conform declarațiilor companiei Google, în funcție de setările contului, activitățile pe alte pagini web și în aplicații vor fi, după caz, asociate cu datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru a îmbunătăți serviciile de la Google și publicitatea afișată de către Google. Informații detaliate în această privință găsiți pe https://policies.google.com/privacy?gl=de
Puteți preveni o asociere directă a acestor date, prin deconectarea din contul dumneavoastră Google sau și prin modificarea setărilor corespunzătoare ale contului în contul dumneavoastră Google.
În plus, puteți modifica setările dumneavoastră de module cookie (de exemplu ștergerea sau blocarea modulelor cookie). Indicații suplimentare despre setările de cont Google găsiți la https://safety.google.com/security-privacy/
Informații detaliate găsiți în indicațiile privind protecția datelor ale companiei Google, care le puteți accesa aici: https://policies.google.com/privacy?gl=de

4.1 Google Maps

Folosim pe paginile noastre web serviciile de la „Google Maps” ale furnizorului Google pentru integrarea hărților acestui serviciu.
Prin integrarea acestor servicii, care se află pe serverele companiei Google, se prelucrează informații despre utilizator (inclusiv adresa IP) de către compania Google, astfel încât conținuturile chestionate să poată fi trimise la browser. În continuare, Google Maps poate folosi și așa-numitele web beacons (grafice invizibile). Prin aceste module cookie și web beacons se pot înregistra și analiza informații cum ar fi traficul generat de vizitatori pe paginile web sau informații despre dispozitivul utilizatorului. Informațiile create prin module cookie și web beacons (inclusiv a adresei IP a utilizatorului) se transferă pe un server al companiei Google, posibil din SUA sau alte state terțe, și se salvează acolo. Aceste informații pot fi transmise de către compania Google la parteneri contractuali ai companiei Google. Prin integrarea Google Maps urmărim scopul de a face locațiile noastre mai ușor de găsit și de a vă oferi dumneavoastră o vedere de ansamblu mai bună asupra ofertelor noastre.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal descrisă aici este articolul 6 paragraful 1 litera a) RGPD, atât timp cât noi v-am solicitat consimțământul dumneavoastră pentru utilizarea serviciilor Google Maps.
Informații detaliate despre Google Maps găsiți pe paginile web https://cloud.google.com/maps-platform, precum și la https://policies.google.com/privacy.
Mai multe informații despre prelucrarea datelor de către compania Google în cadrul utilizării serviciilor companiei Google găsiți în aliniatul despre „Informații generale privind serviciile companiei Google”.
În special următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate de către Google Maps:

 • Adresa IP
 • Datele de locație ale utilizatorilor

Compania Google prelucrează datele în numele nostru, pentru a reprezenta și a inițializa serviciile pe pagina noastră web. Google poate transmite, după caz, aceste informații la terți, dacă acest lucru este prescris legal sau dacă terții prelucrează aceste date în numele companiei Google.
Dreptul de retragere a consimțământului
Dumneavoastră vă revine un drept de retragere a consimțământului. Puteți retrage în orice moment consimțământul acordat sub (...), fără nici o motivare. În continuare, puteți preveni integrarea serviciilor Google Maps, prin activarea Google Opt-Out Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Există posibilitatea ca la dezactivare să fie posibilă numai o utilizare restricționată a paginii noastre web.
Informațiile prelucrate vor fi salvate numai atât timp cât aceasta este necesară sau obligatorie legal pentru scopul prevăzut.Punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal nu este obligatorie și nu este impusă nici legal și nici contractual sau nu este necesară pentru o încheiere a unui contract.

5. Rețele de socializare

Administrăm rețele de socializare la următorii operatori:

 • YouTube: Un serviciu al operatorului Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. Informații suplimentare despre prelucrarea datelor și indicații privind protecția datelor de către YouTube (Google) se găsesc la https://policies.google.com/privacy
 • LinkedIn: Un serviciu al operatorului LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Informații suplimentare despre prelucrarea datelor și indicații privind protecția datelor de către LinkedIn se găsesc la https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Meta-Facebook: Un serviciu al operatorului Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square/Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Informații suplimentare despre prelucrarea datelor și indicații privind protecția datelor de către Meta-Facebook se găsesc la  https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
 • Instagram: Un serviciu al operatorului Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SUA. Informații suplimentare despre prelucrarea datelor și indicații privind protecția datelor de către Instagram https://about.instagram.com/safety

Pentru aceste servicii de informare apelăm la platforma tehnică și serviciile operatorilor. Vă menționăm că utilizați prezențele noastre pe rețelele sociale și funcțiile acestora pe propria răspundere. Acest fapt se aplică în special pentru utilizarea funcțiilor interactive (cum ar fi comentarii, share-uri, evaluări). Când vizitați paginile noastre, operatorii rețelelor sociale înregistrează printre altele adresa dvs. IP precum și alte informații care există sub formă de cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră. Aceste informații ne sunt utile pentru a ne pune la dispoziție, în calitate de operatori ai conturilor informații statistice privind interacțiunea cu noi.
Datele colectate în acest context despre dumneavoastră sunt prelucrate de către platformă și, după caz, transmise în state din afara Uniunii Europene, în special SUA. Toți operatorii menționați anterior respectă conform propriilor declarații un nivel adecvat de protecție a datelor care corespunde EU-US Privacy Shield precedent și am încheiat Clauzele standard de protecție a datelor cu companiile. Noi nu cunoaștem în ce mod rețelele sociale utilizează datele vizitei dvs. pe contul nostru și interacțiunea cu postările noastre în scopuri proprii, cât timp sunt stocate aceste date, ori dacă sunt transmise informații terților. Prelucrarea datelor poate fi deosebită în modul în care sunteți înregistrat și autentificat pe rețeaua socială sau vizitați site-ul în calitate de utilizator neînregistrat și/sau neautentificat. Când accesați o postare sau un cont, adresa IP atribuită dispozitivului dvs. va fi comunicată operatorului rețelei sociale. Dacă sunteți înregistrat în momentul de față în calitate de utilizatoare sau utilizator, prin intermediul unui cookie pe dispozitivul dvs. poate fi urmărită activitatea dvs. în rețea. Prin taste integrate în site-uri web platformele au posibilitatea să înregistreze vizitele dvs. pe aceste site-uri și să le asocieze profilului dvs. respectiv. Cu ajutorul acestor informații pot fi oferite conținuturi sau reclame adaptate profilului dvs. Dacă doriți să evitați acest lucru, ar trebui să vă deconectați respectiv să dezactivați funcția „rămâi conectat”, să ștergeți cookie-urile existente pe dispozitivul dumneavoastră și să reporniți browser-ul dumneavoastră.
Noi în calitate de operator al serviciului de informare prelucrăm de altfel numai datele din utilizarea de către dvs. a serviciului nostru, pe care le puneți la dispoziție și care necesită o interacțiune. Dacă de exemplu adresați o întrebare la care putem răspunde doar prin e-mail, vom stoca informațiile dvs. conform principiilor generale ale prelucrării datelor noastre, pe care le detaliem în prezenta Declarație cu privire la protecția datelor. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. pe rețeaua socială este art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD.
Pentru exercitarea drepturilor dvs. de persoană vizată vă puteți adresa atât nouă cât și operatorului rețelei sociale. În măsura în care nicio parte nu este abilitată pentru un răspuns sau trebuie să obțină informațiile de la cealaltă parte, atunci noi sau operatorul vom transmite solicitarea dvs. către partenerul competent. Vă rugăm să vă adresați pentru întrebări legate de constituirea profilului, de prelucrarea datelor dvs. în cazul utilizării site-ului web direct operatorului rețelei sociale. Dacă aveți întrebări legate de prelucrarea interacțiunii dvs. cu noi de pe pagina noastră, scrieți la adresele de contact indicate mai sus.
Ce fel de informații obține rețeaua socială și cum sunt folosite acestea, descriu operatorii în Declarațiile lor privind protecția datelor (vezi linkul de mai sus). Acolo găsiți și informații despre posibilitățile de contact precum și despre posibilitățile de setare pentru anunțurile publicitare.


C. Prezentare generală Module Cookie

Cookie-urile reprezintă fișiere text mici, care sunt stocate pe harddisk-ul dumneavoastră prin browser-ul dumneavoastră. Noi utilizăm și așa-numitele cookie-uri de sesiune. Acestea folosesc realizării unei conexiuni univoce între dumneavoastră și prezența noastră pe internet. Pentru aceasta pur și simplu se memorează un număr aleatoriu. Cookie-ul de sesiune va fi eliminat automat la închiderea browser-ului.
Dacă nu doriți să permiteți nici un cookie pe computerul dumneavoastră (sau pe un alt dispozitiv), puteți să dezactivați acestea în browser-ul dumneavoastră de internet. Totuși aceasta poate să afecteze ușurința de utilizare și funcționalitatea paginii web. Baza legală pentru prelucrarea datelor prin cookie-uri în scopul operării paginii de internet este articolul 6 alineatul (1) litera (f) RGPD.
Pagina noastră web utilizează următoarele cookie-uri:

 1. Fe_typo_user
  Cookie-ul de sesiune pentru managementul utilizatorului Typo3
  Acest cookie este relevant numai pentru administratorii web. Nu se prelucrează date cu caracer personal.
 2. PHPSESSID
  Cookie-ul de sesiune pentru operarea unei pagini web PHP
  Acesta folosește recunoașterii browser-ului dumneavoastră pentru diverse scopuri (de exemplu, pentru înregistrarea setării dumneavoastră de limbă). Durata memorării: atât timp cât fereastra browser-ului este deschisă.
 3. retinaSupport
  Cookie-ul înregistrează dacă ecranul dumneavoastră are o rezoluție de retină.
  Perioada de stocare: 4 săptămâni.
 4. i18next
  Cookie-ul de sesiune pentru scopuri de animație pe pagina de start. Nu se stochează date cu caracter personal.

Versiune din 2022-08-11


BUCHEN UmweltService GmbH 
// A company of the REMONDIS-Group
Notă legalăPolitică și confidențialitateCodul de conformitate corporatistăGrupul REMONDIS


 • Scrieți-ne


 • Brochures & certificates

  All our divisions across Europe have been issued with the required quality and safety management accreditations.
  more


 • Contact

  BUCHEN UmweltService GmbH
  Emdener Straße 278
  50735 Köln
  Germany
  T +49 221 71770
  F +49 221 7177110
  Email

© 2023 REMONDIS SE & Co. KG